avfallshantering | PK Produkter

Avfallshantering

Produkter för att underlätta daglig sop- och avfallshantering för företag. Soptunnor och kärl för källsortering av avfall, även miljöfarliga ämnen och brandfarliga vätskor.

Tippcontainrar för säker avfalls- och materialhanering, finns nio färger för att följa Håll Sverige Rents rekommendationer för källsortering på offentlig plats.

 

 

Avfallshantering

Ring oss

Kontakta oss direkt
vardagar 8:00-16:30.

Vill du bli uppringd?

Skicka ditt telefonnummer så kontaktas du inom kort.

Sök Sök på artikelnummer eller något som finns i beskrivningen av artikeln.