PK:s absorbentskola

Vad är absorbenter?

Absorbenter är ett samlingsbegrepp för produkter som har förmågan att suga upp vätskeformiga, farliga ämnen. Detta möjliggör invallning och uppsamling vilket begränsar skadeverkningar.

Adsorption
innebär att vätskan binder till ytan på sorbenten och uppsugningsförmågan blir då en funktion av den specifika ytan hos sorbenten samt sorbentmaterialets dragningskraft till vätskan.

Absorption
innebär att sorbenten suger upp och distribuerar vätskan in i materialet. Uppsugningsförmågan beror på sorptionshastigheten som är en funktion av diametern på sorbentens porer och porvolymen samt vätskans övriga egenskaper.

Material
Syntetiska sorbenter består oftast av polypropen (PP) men även material som polyuretan, nylon och andra polymerer förekommer, och har en fastställd sammansättning. De bryts ned mycket långsamt i naturen och destruktion sker lämpligen genom förbränning. Syntetiska sorbenter kan ges olika egenskaper genom att på olika sätt preparera dem. Exempelvis har en oljesorbent egenskaper som gör att den flyter på vatten. Polypropenprodukter möglar inte vid förvaring i fuktig miljö. Syntetiska sorbenter suger upp betydligt mer i förhållande till sin egen vikt än andra material - vilket även ger kostnadseffektivitet vid  hantering och destruering.

Färg
Absorbenter bör ha en färg som indikerar vilken spilltyp de är avsedda för. I allmänhet är polyvalenta PP-sorbenter (universal)  gröna eller grå och monovalenta (oil only) blå eller vita. Gula sorbenter (kem) förekommer också. De är också polyvalenta, men används för frätande spill, där färgen utgör en betydande säkerhetsaspekt vid avfallshantering.

Adsorption / Absorption


Image courtesy of Chemviron Carbon.

Ring oss

Kontakta oss direkt
vardagar 8:00-16:30.

Vill du bli uppringd?

Skicka ditt telefonnummer så kontaktas du inom kort.

Sök Sök på artikelnummer eller något som finns i beskrivningen av artikeln.