Absorbenter - Absorberande material för spillhantering | PK Produkter

Absorbenter 

» Oil Only Oljeabsorbenter absorberar olja och petroleumbaserade vätskor. Flyter på vatten även när de är mättade.

» Universal – Universalabsorbenter absorberar i stort sett alla vätskor som olja, skärvätska, kemikalier, lösningsmedel och vatten.

» Kem – Kemabsorbenter absorberar alla typer av vätskor,även syror, baser och lösningsmedel.

Läs: » PK:s absorbentskola

Absorbenter - absorberande material för spillhantering

Ring oss

Kontakta oss direkt
vardagar 8:00-16:30.

Vill du bli uppringd?

Skicka ditt telefonnummer så kontaktas du inom kort.

Sök Sök på artikelnummer eller något som finns i beskrivningen av artikeln.